Epsilon ry:n turvallisemman tilan periaatteet

Kaikissa Epsilonin tapahtumissa noudatetaan seuraavia turvallisemman tilan periaatteita:


Kunnioita toista, toisen omaisuutta, sekä jokaisen henkilökohtaisia rajoja.

  • Älä koske toiseen tai toisen tavaroihin ilman lupaa. Anna jokaiselle tilaa ja kunnioita jokaisen psyykkistä koskemattomuutta. Älä esimerkiksi painosta toista puhumaan tai ärsytä tahallaan. Älä painosta toisia toimimaan millään tavalla. Ei on aina ei.


Anna jokaisen olla sellainen, kuin on

  • Älä tee oletuksia toisista ja kunnioita toisen identiteettiä. Älä tuomitse käytöksen, tai minkään muun perusteella. Vältä stereotyyppisiä ilmaisuja puheessasi. Rasistiset, ableistiset ja syrjivät kommentit ovat ehdottomasti kiellettyjä. Muita sortavat asiat eivät ole mielipiteitä.


Pyydä anteeksi

  • Jos jossain tilanteessa kuulet tai huomaat tehneesi jotain toista loukkaavaa, pyydä anteeksi riippumatta siitä, olivatko teot tai sanat tahallisia tai tahattomia. Kaikenlainen kiusaaminen on kiellettyä. Pyri olemaan empaattinen.


Ota vastuu sanoistasi ja teoistasi

  • Muista, että tekosi ja sanasi vaikuttavat muihin, eivätkä muiden tuntemukset ole koskaan vääriä. Ajattele, ennen kuin toimit. Ole avoin palautteelle, sekä kritiikille.


Pidä hauskaa pilaamatta muiden iloa

  • Älä tahallaan nolaa toista, tai naura toisen virheille. Älä tahallaan jätä toisia ulkopuolelle, tai juoruile toisista. Kunnioita jokaisen yksityisyyttä.


Mikäli kohtaat häirintää, tai kiusaamista, ota yhteys Epsilonin edunvalvontaan. Tämänhetkiset edunvalvojat/yhdenvertaisuusvastaavat ja heidän yhteystietonsa löydät esimerkiksi kohdasta Yhdistys. Voit myös olla suoraan yhteydessä kehen tahansa Epsilon ry:n hallituslaiseen, tai osoitteeseen epsilon(at)uef.fi

Jokaisessa tapahtumassa toimii yhdenvertaisuusvastaava(t), jotka ovat ensimmäinen kontakti mahdollisessa häirintätilanteessa puuttumaan tilanteeseen jo tapahtuman aikana. Lähtökohtaisesti tapahtuman yhdenvertaisuusvastaavina toimivat tapahtuman vastaavat ja edunvalvontavastaavat, ellei toisin mainita. Heihin voi olla yhteydessä myös jälkeenpäin.